محصولات داغdownloadghbookir

- بیشتر بدانید
فرهنگ لغت فرانسه به فارسی جلد 2 مشخصات کتاب سرشناسه مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان...

فرهنگ واژه های بیگانه به پارسی

- بیشتر بدانید
Jan 10, 2012 0183 32 موسس ع، اسم فاعل = پایه گذار، بنیادگذار موسسه ع، اسم مفعول = بنگاه مولف ع، اسم فاعل = گردآورنده...

downloadghbookir

- بیشتر بدانید
سنجاق , پایه سنجاقی , غم و اندوه , از غم و حسرت نحیف شدن , نگرانی , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , کاج , چوب کاج , صنوبر...