محصولات داغکُردی کُرمانجی

- بیشتر بدانید
چون رسانه،ازجمله شبکه تلویزیونی،روزنامه و مجله مختص زبان کوردی وجود نداشته است...