محصولات داغتعرفه خدمات و مواد آزمایشگاهی

- بیشتر بدانید
انجام آزمایشات تعیین سمیت سلولی ترکیبات دارویی , عصاره گیری با پودر جامد گیاه ....

تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در ,

- بیشتر بدانید
تعیین سمیت غلظتهای مختلف از عصاره , نتایج حاصل نشان داد که عصاره فنلی برگ گیاه برازمبل ....

مطالعه هیستوپاتولوژی اثرات محافظتی عصاره الکلی کلاله ,

- بیشتر بدانید
تعیین موثرترین دز عصاره الکلی کلاله زعفران، در کاهش میزان قند خون در , تعیین سمّیت حادّ ....

مقاله بررسی سمیت سلولی عصاره دانه گیاه اسفند و ارتباط آن ,

- بیشتر بدانید
عصاره دانه گیاه اسفند , جهت تعیین سمیت سلولی عصاره دانه های اسفند و آلکالوئیدهای بتا ....

بررسی سمیت سلولی عصاره پوست گونه 173 های مختلف مرکبات بر رده ,

- بیشتر بدانید
امروزه سرطان به عنوان علت اصلی مرگ در سراسر جهان شناخته شده ودر چند دهه اخیر، پیشرفت 173 هایی ....

تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده 96h LC50 علف ,

- بیشتر بدانید
در این تحقیق سمیت حاد علف کش پاراکوات بر بچه ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi مطالعه گردید آزمایش ....

مجله تحقیقات دامپزشکی Journal of Veterinary Research ,

- بیشتر بدانید
بررسی سمیت حاد و تحتکشنده علفکش , تعیین شاخصهای رتبه بندی مزارع , اثرات عصاره گیاه ....

کاف استاپ باریج شربت ضد سرفه کودک اکسپکتورانت ضد ,

- بیشتر بدانید
کاف استاپ باریج ، ضد سرفه کودک ، اکسپکتورانت ، کاملا گیاهی و بدون عوارض ، حاوی عصاره آویشن و ....

طرح پژوهشی

- بیشتر بدانید
استخراج اسانس و تعیین ساختمان ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس , بررسی سمیت سلولی و خواص آپوپتوژنیک عصاره های مختلف و ترکیبات خالص شده از اندام هوایی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi در رده های سلول ....

ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی ,

- بیشتر بدانید
ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینه...

تعیین اثر سمیت کلرید جیوه بر سیاه ماهی Capoeta fusca در ,

- بیشتر بدانید
آزمون سمیت حاد آلاینده ها، که بطو رمداوم از نواحی صنعتی و مسکونی رها می شوند، نشان دهنده ....

ناصر وحدتی مشهدیان

- بیشتر بدانید
بررسی سمیت عصاره های متانولی گیاهان جنس Artemisia خراسان در کشت سلولی انسانی و تاثیر متابولیسم کبدی بر سمیت آن ها مجری پایان یافته خير 21 84232 بررسی اثرات محافظتی کروسین بر سمیت کلیوی حاصل از ....

Cytotoxic effect of hydroalcoholic extract from Thymus ,

- بیشتر بدانید
Cytotoxic effect of hydroalcoholic extract from , جهت تعیین سمیت سلولی عصاره , Cytotoxic Effect of Hydroalcoholic Extract of ....

پايان نامه های تصویب شده

- بیشتر بدانید
شناسایی ترکیبات،تعیین سمیت حاد و بررسی اثر , بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره ....

سید علی جوهری استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

- بیشتر بدانید
صفحه شخصی سید علی جوهری، دکترای تخصصی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان ، استادیار گروه شیلات ....

مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

- بیشتر بدانید
۵-۱- مطالعه اثر مسمومیت حاد عصاره های گیاهی استخراج شده به روش استخراج معمولی , دلیل می باشد که احتمالا متابولیت های ثانویه گیاهی که دارای اثر سمیت روی حشره هستند، از لحاظ قطبیت با هم تفاوت ....

پایان نامه و طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- بیشتر بدانید
بررسی اثر فراکسیونهای حاصل از عصاره , بررسی سمیت حاد و تحت مزمن , تعیین سمیت حاد و ....

ناصر وحدتی مشهدیان

- بیشتر بدانید
بررسی سمیت عصاره های متانولی , تعیین مقدار , بررسی سمیت حاد و تحت حاد عصاره تام، مائی ....

هپاتوهیل شرکت داروسازی باریج اسانس

- بیشتر بدانید
در یک پژوهش اثر هپاتوپروتکتیو عصاره اتانولی برگ و سرشاخه های مو و چهار جزء متفاوت از آن CHCl3,EtOAc,n-BuOH و جزء آبی باقیمانده در برابر سمیت حاد کبد رت به علت تتراکلرید کربن CCl4 بررسی گردید که عصاره ....

تعیین و مقایسه سمیت کشنده نانو ذرات نقره و نمک نیترات نقره ,

- بیشتر بدانید
تعیین و مقایسه سمیت کشنده نانو ذرات نقره و نمک نیترات نقره در ماهی کاراس طلایی...

ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات ,

- بیشتر بدانید
دانلود مقاله انگلیسی در مورد سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی استخراج شده ....

غلامرضا کریمی

- بیشتر بدانید
بررسی سمیت تحت حاد عصاره هسته سنجد بر روی رت مجری پایان یافته خير 57 82005 بررسی سمیت تحت حاد کلاله و گلبرگ زعفران بر روی رت مجری پایان یافته خير 58 81015 بررسی اثرات ویتامین های e, c در مسمومیت ....

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره هسته گیاه Citrus sinensis بر ,

- بیشتر بدانید
دراین مطالعه هدف بررسی اثر عصاره هسته Citrus sinensis در غلظت های 10 و 5، 2/5 و 1/25 و 0/625 و 0/312 و 0/156 و 0/078 و ....

بررسی اثر گیاه Cleome coluteoides bioss بر روی التهاب حاد ,

- بیشتر بدانید
چکیده هدف تعیین اثر عصاره گیاه Cleome coluteoides bioss بر روی التهاب در رت با استفاده از آزمون ....

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره آبی اندام هوایی گیاه ,

- بیشتر بدانید
بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره آبی اندام هوایی گیاه Stachys lavandulifolia در موش صحرایی نژاد ویستار ....

گیاهان دارویی

- بیشتر بدانید
بررسی سمیت تحت حاد عصاره آبی هسته سنجد Elaeagnus angustifolia L در موش صحرایی غلامرضا كریمی1، علیرضا ....

غلظت کشنده LC50 96h سم کنفیدور برای بچه ماهیان کپور ,

- بیشتر بدانید
پشت 173 پناه، ص، 1392 تعیین سمیت حاد قارچ 173 کش کاپتان و تاثیر آن بر روی فاکتورهای خونی , عصاره، ر ....

طرح های پژوهشی انجام شده

- بیشتر بدانید
طرح های پژوهشی انجام شده بررسی اثر داروی تهیه شده از گیاه موردداروی تهیه شده از گیاه حنا و ....

طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ارسال به ,

- بیشتر بدانید
طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ارسال به معاونت پژوهشی از سال86 تا کنون...

بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه گزنه بر آسیب حاد کلیوی ,

- بیشتر بدانید
از طرف دیگر اثرات سمیت , مطالعه حاضر به منظور بررسی خاصیت محافظت 173 کنندگی عصاره گیاه ....