محصولات داغایران مقاله

- بیشتر بدانید
Atlas این زمینلرزه را با بزرگی Ms55 ، شدت رومكزی 7-8 و , و كارایی قبلاً محاسبه شده , R1 وR5 كاهش ....

مقالات ثبت شده در مهندسی صنایع

- بیشتر بدانید
, هدف از این مقاله ارائه راهکارهای جدید و کارا برای محاسبه و , و مشاهدات دانشجویان 4 , fo ....

مقالات ثبت شده در علوم شیمی

- بیشتر بدانید
مطالعه اثر رزین فنولی r1 و نانو , 0 و 4 بر ساختار , معادلات حالت مهم ترین ابزار جهت محاسبه و ....